In

Kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ là phương pháp sử dụng tia bức xạ chiếu qua mẫu vật cần kiểm tra với khả năng xuyên thấu đủ lớn để xuyên qua được toàn bộ chiều dày mẫu vật. Một phần bức xạ bị hấp thụ, phần còn lại sẽ đi qua mẫu vật, lượng hấp thụ và lượng đi qua phụ thuộc theo chiều dày của mẫu vật.

Sự chênh lệch về chiều dày khi có khuyết tật bên trong sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ và xuyên qua tạo nên các ảnh ẩn trên phim của phương pháp chụp, xử lý các phim này để thu được ảnh nhìn thấy được để giải đoán các khuyết tật của vật kiểm tra nếu có.

Nguồn bức xạ thường được sử dụng là nguồn gamma hoặc máy phát tia X.

Các lỗi có thể phát hiện ra:

Ưu điểm của phương pháp:

Nhược điểm của phương pháp: