In

Kiểm tra bằng chất lỏng thẩm thấu là phương pháp sử dụng các chất lỏng có tính thẩm thấu cao phủ lên bề mặt vật kiểm tra. Các chất lỏng này thẩm thấu vào các bất liên tục trên bề mặt do lực mao dẫn của chất lỏng với thành rắn, và vẫn giữ lại sau khi loại bỏ phần chất lỏng còn dư.

Những chất thấm nằm trong bất liên tục sẽ được chất hiện hấp thụ tạo thành chỉ thị nhìn thấy được sau khi tiếp tục phủ một lớp chất hiện lên bề mặt.

Có thể chia làm 2 phương pháp kiểm tra cơ bản:

Các lỗi có khả năng phát hiện:

Ưu điểm của phương pháp :

Nhược điểm của phương pháp :

Các điều kiện tiến hành kiểm tra :