CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CANDT
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Monday, Sep 28th

Năng lực thiết bị

Email In PDF.

Kiểm tra siêu âm (UT)

Máy siêu âm và phụ kiện : 10

Máy đo độ dày : 04

Bộ mẫu chuẩn: IIW V1, V2, IOW, ASME, DAC : 04

Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT)

Nguồn Gamma Ir-192 và phụ kiện : 06

Máy X-ray : 02

Năng lực nhân sự

Email In PDF.

Kiểm tra siêu âm (UT)

ASNT NDT Level III : 01

ASNT Level I/II : 06

PCN 3.1, 3.2, 3.8, 3.9 : 06

Kiểm tra siêu âm tự động (AUT)

Operator RTD- NETHERLANDS:

Assistant :