CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CANDT
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Monday, Sep 28th

Giới Thiệu

Email In PDF.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật CANDT “CANDT” là công ty Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, công nghiệp và hàng hải. Chức năng chính là giám sát hàn, giám sát/kiểm tra chất lượng hàn bằng các phương pháp thử không phá hủy (NDT).

Chính Sách Chất Lượng & An Toàn

Email In PDF.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CANDT cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS 18001:2007 đáp ứng, thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng với phương châm: