CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CANDT TRADING & TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Monday, Nov 29th

Tin mới nhất

Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn bức xạ dự án Thăng Long -Đông Đô

E-mail Print PDF

Nhằm chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố an toàn bức xạ khi thực hiện chụp ảnh phóng xạ trong công nghiệp. Ngày 19-12-2012 Liên danh PVEIC NDT – CANDT nhà thầu NDT của dự án THANG LONG – DONG DO đã tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố nguồn trong chụp ảnh bức xạ tại ban dự án cảng Vietsovpetro.