CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CANDT TRADING & TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Monday, Sep 20th

Hải Sư Đen Topside

E-mail Print PDF

Tên dự án: Hải Sư Đen Topside

Topside H4 mỏ Tê Giác Trắng

E-mail Print PDF

h4 topsideTên dự án: Topside H4 mỏ Tê Giác Trắng

Nâng cấp hệ thống các công trình biển

E-mail Print PDF

Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống cho các giàn khoan, công trình biển

Nhà máy Đạm Cà Mau

E-mail Print PDF

Nha May Dam Ca MauTên dự án: Nhà máy Đạm Cà Mau

Chân đế Mộc Tinh

E-mail Print PDF

MocTinh Jacket Project

Tên dự án: Chân đế Mộc Tinh (Mộc Tinh Jacket) thuộc dự án Biển Đông 1

Cai Mep Iternational Container...

E-mail Print PDF

Tên dự án: Cai Mep Iternational Container Terminal Project

CNG Việt Nam mở rộng

E-mail Print PDF

Tên dự án: Hệ thống ống dẫn trạm khí nén CNG Việt Nam mở rộng

Giàn khoan tự nâng 90m nước

E-mail Print PDF

90m RigTên dự án: Đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước

Hệ thống tuần hoàn Nitơ

E-mail Print PDF

Tên dự án: Hệ thống tuần hoàn Nitơ & Hệ thống Fresh water

Xây dựng căn cứ đóng mới

E-mail Print PDF

Tên dự án: Xây dựng căn cứ đóng mới và sữa chửa Giàn khoan dầu khí

Cầu Cần Thơ

E-mail Print PDF

Tên dự án: Cầu Cần Thơ

Hạng mục thực hiện: kết cấu dầm hộp