CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CANDT TRADING & TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Saturday, Jul 31st

E-mail Print PDF

Providing Ultrasonic testing services (UT)

Chùm sóng âm thu lại sau khi truyền sẽ được đo đạc và giải đoán được các khuyết tật có trong vật liệu mẫu vật kiểm tra.

Trong kỹ thuật siêu âm có nhiều phương pháp khác nhau có thể được ứng dụng như:

 • Phương pháp truyền qua
 • Phương pháp xung phản xạ
 • Phương pháp cộng hưởng

Các khuyết tật hàn có thể phát hiện

 • Nứt
 • Lỗi không liên kết
 • Hàn không thấu (hàn xuyên qua không đầy đủ)
 • Không gian rỗng được hình thành khi đông cứng
 • Không gian rỗng
 • Cháy cạnh
 • Lệch cạnh
 • Lỗi lớp chân trong mối hàn

Ưu điểm của phương pháp :

 • Nó có thể chứng minh tất cả các dạng của các bất bình thường.
 • Nó hầu như có khả năng kiểm tra tất cả các vật liệu bằng siêu âm.
 • Kết quả kiểm tra, hồ sơ/văn bản dữ liệu kiểm tra có thể số hóa.
 • Kỹ thuật siêu âm được sử dụng tất cả các ngành công nghiệp.
 • Dưới các điều kiện xác định cũng có khả năng áp dụng kiểm tra các hệ thống trên không trung.
 • Các thiết bị siêu âm đời mới là các thiết bị với bộ ắc qui, thời gian kiểm tra có thể nhiều hơn 12 h (không nạp lại).

Nhược điểm của phương pháp :

 • Nó đòi hỏi rất nhiều về kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của người tiến hành kiểm tra.
 • Kỹ thuật siêu âm và các trang thiết bị có giá thành rất cao, bởi vậy gây ra chi phí cao cho việc tiến hành kiểm tra.