Print

We provide Radiographic testing service (RT)

Sự chênh lệch về chiều dày khi có khuyết tật bên trong sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ và xuyên qua tạo nên các ảnh ẩn trên phim của phương pháp chụp, xử lý các phim này để thu được ảnh nhìn thấy được để giải đoán các khuyết tật của vật kiểm tra nếu có.

Nguồn bức xạ thường được sử dụng là nguồn gamma hoặc máy phát tia X.

Các lỗi có thể phát hiện ra:

Ưu điểm của phương pháp:

Nhược điểm của phương pháp: