CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CANDT TRADING & TECHNOLOGY SERVICES CO., LTD
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Tuesday, Jun 15th

E-mail Print PDF

We provide Penetrant testing services (PT)

Những chất thấm nằm trong bất liên tục sẽ được chất hiện hấp thụ tạo thành chỉ thị nhìn thấy được sau khi tiếp tục phủ một lớp chất hiện lên bề mặt.

Có thể chia làm 2 phương pháp kiểm tra cơ bản:

 • Kiểm tra bằng chất phát quang.
 • Kiểm tra bằng chất nhuộm màu.

Các lỗi có khả năng phát hiện:

 • Rõ khí bề mặt
 • Nứt mở trên bề mặt
 • Cháy cạnh
 • Vị trí châm hồ quang
 • Các lỗi không liên kết vv...

Ưu điểm của phương pháp :

 • Là phương pháp áp dụng đơn giản, nhanh và chi phi thấp.
 • Có thể được áp dụng hầu như ở tất cả các vật liệu và chi tiết.

Nhược điểm của phương pháp :

 • Chỉ có thể chứng minh được các bất bình thường mở ra bề mặt.
 • Các bề mặt phải được làm sạch không có các lớp phủ ví dụ như : dầu, mỡ, lớp sơn phủ, gỉ, xỉ cháy vv...

Các điều kiện tiến hành kiểm tra :

 • Đạt được sự tiếp cận một phía.
 • Bề mặt phải không có các lớp phủ, khô không có dầu mỡ.
 • Bề mặt kiểm tra kim loại phải sáng.
 • Để đạt được khả năng kiểm tra cao nhất bề mặt phải ít được sửa chữa hay chịu tác động cơ học.
 • Nhiệt độ kiểm tra thông thường từ 10oC – 50oC, trong các trường hợp khác phải sử dụng hệ thống chất kiểm tra đặc biệt.
 • Vật liệu của đối tượng kiểm tra không rỗ xốp, và không bị hư hỏng bởi các chất hóa học.