CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CANDT
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Monday, Sep 28th

Hải Sư Đen Topside

Email In PDF.

Tên dự án: Hải Sư Đen Topside

Topside H4 mỏ Tê Giác Trắng

Email In PDF.

h4 topsideTên dự án: Topside H4 mỏ Tê Giác Trắng

Nâng cấp hệ thống các công trình biển

Email In PDF.

Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống cho các giàn khoan, công trình biển

Nhà máy Đạm Cà Mau

Email In PDF.

Nha May Dam Ca MauTên dự án: Nhà máy Đạm Cà Mau

Chân đế Mộc Tinh

Email In PDF.

MocTinh Jacket Project

Tên dự án: Chân đế Mộc Tinh (Mộc Tinh Jacket) thuộc dự án Biển Đông 1

Cai Mep Iternational Container...

Email In PDF.

Tên dự án: Cai Mep Iternational Container Terminal Project

CNG Việt Nam mở rộng

Email In PDF.

Tên dự án: Hệ thống ống dẫn trạm khí nén CNG Việt Nam mở rộng

Giàn khoan tự nâng 90m nước

Email In PDF.

90m RigTên dự án: Đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước

Hệ thống tuần hoàn Nitơ

Email In PDF.

Tên dự án: Hệ thống tuần hoàn Nitơ & Hệ thống Fresh water

Xây dựng căn cứ đóng mới

Email In PDF.

Tên dự án: Xây dựng căn cứ đóng mới và sữa chửa Giàn khoan dầu khí

Cầu Cần Thơ

Email In PDF.

Tên dự án: Cầu Cần Thơ

Hạng mục thực hiện: kết cấu dầm hộp