CANDT Co.,Ltd - NDT Services

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CANDT
Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Monday, Sep 28th

Kiểm tra siêu âm mối hàn bằng phương pháp TOFD

Email In PDF.

Dịch vụ Kiểm tra siêu âm TOFD

Dịch vụ Kiểm tra siêu âm TOFD

Kiểm tra siêu âm mối hàn - UT

Email In PDF.

Phương pháp kiểm tra siêu âm sử dụng chùm sóng siêu âm truyền qua vật liệu cần kiểm tra. Chùm sóng siêu âm đi qua môi trường đồng nhất theo đường thẳng cho đến khi gặp biên âm thanh, là đường giao nhau giữa hai môi trường khác nhau, tại biên âm thanh một phần âm thanh bị phản xạ trở lại. Khi chùm âm gặp chỗ không đồng nhất như khuyết tật hàn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thẩm thấu, phản xạ và sự biến đổi sóng khi truyền qua.

Đọc thêm...

Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ - RT

Email In PDF.

Kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ là phương pháp sử dụng tia bức xạ chiếu qua mẫu vật cần kiểm tra với khả năng xuyên thấu đủ lớn để xuyên qua được toàn bộ chiều dày mẫu vật. Một phần bức xạ bị hấp thụ, phần còn lại sẽ đi qua mẫu vật, lượng hấp thụ và lượng đi qua phụ thuộc theo chiều dày của mẫu vật.

Đọc thêm...

Kiểm tra chất lỏng thẩm thấu - PT

Email In PDF.

Kiểm tra bằng chất lỏng thẩm thấu là phương pháp sử dụng các chất lỏng có tính thẩm thấu cao phủ lên bề mặt vật kiểm tra. Các chất lỏng này thẩm thấu vào các bất liên tục trên bề mặt do lực mao dẫn của chất lỏng với thành rắn, và vẫn giữ lại sau khi loại bỏ phần chất lỏng còn dư.

Đọc thêm...

Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp bột từ - MT

Email In PDF.

Cung cấp dịch vụ Kiểm tra bột từ - MT

Kiểm tra độ dày vật liệu, mối hàn

Email In PDF.

Cung cấp dịch vụ Kiểm tra độ độ dày vật liệu, mối hàn

Kiểm tra độ cứng vật liệu, mối hàn

Email In PDF.

Cung cấp dịch vụ Kiểm tra độ cứng vật liệu, mối hàn

Pre heat - Xử lý nhiệt mối hàn trước và trong khi hàn

Email In PDF.

Xử lý nhiệt mối hàn kim loại trước và trong khi hàn (Pre-heat)

Kiểm tra độ kín mối hàn bằng phương pháp hút chân không - VT

Email In PDF.

Cung cấp dịch vụ Kiểm tra rò rỉ bằng phương pháp hút chân không

Đọc thêm...

PWHT - Xử lý nhiệt mối hàn sau khi hàn

Email In PDF.

Xử lý nhiệt mối hàn kim loại sau khi hàn - PWHT

Dịch vụ hàn - Giám sát hàn

Email In PDF.

Cung cấp dịch vụ hàn và giám sát hàn

Đọc thêm...

Cung cấp thiết bị hàn, thiết bị thử không phá hủy NDT

Email In PDF.

Mua bán, cung cấp các thiết bị liên quan trong lĩnh vực thử không phá huỷ, hàn