In

Phương pháp kiểm tra siêu âm sử dụng chùm sóng siêu âm truyền qua vật liệu cần kiểm tra. Chùm sóng siêu âm đi qua môi trường đồng nhất theo đường thẳng cho đến khi gặp biên âm thanh, là đường giao nhau giữa hai môi trường khác nhau, tại biên âm thanh một phần âm thanh bị phản xạ trở lại. Khi chùm âm gặp chỗ không đồng nhất như khuyết tật hàn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thẩm thấu, phản xạ và sự biến đổi sóng khi truyền qua.

Chùm sóng âm thu lại sau khi truyền sẽ được đo đạc và giải đoán được các khuyết tật có trong vật liệu mẫu vật kiểm tra.

Trong kỹ thuật siêu âm có nhiều phương pháp khác nhau có thể được ứng dụng như:

Các khuyết tật hàn có thể phát hiện

Ưu điểm của phương pháp :

Nhược điểm của phương pháp :